Eesti Teatri Festival DRAAMA 2019

Elanikkonna uuring: TEATRI POSITSIOON JA ROLL EESTI ÜHISKONNAS

Tutvustab Juhan Kivirähk / Kommenteerivad Anneli Saro ja Liisa Pool

Elanikkonna uuring: TEATRI POSITSIOON JA ROLL EESTI ÜHISKONNAS foto
7. septembril kell 16
Sisevete saatkonnas
Sotsioloog JUHAN KIVIRÄHK tutvustab Turu-uuringute AS-i poolt Eesti Etendusasutuste Liidu ja Eesti Teatriliidu poolt läbi viidud elanikkonna uuringut, mis keskendub teatri positsioonile ja rollile Eesti ühiskonnas. Uuringutulemusi kommenteerivad ANNELI SARO ja LIISA POOL.