Eesti Teatri Festival Draama 2015.

...and Blue

Fine 5 Tantsuteater

...and Blue foto
10. september kell 22.00
Sadamateater, Tartu
11. september kell 19.00
Vaba Laval, Tallinn
Lavastajad ja koreograafid Tiina Ollesk, Renee Nõmmik  
Muusika Taavo Remmel, Virko Veskoja  
Valguskujundus Airi Eras  
Tehniline teostus Priidu Adlas  
Kostüüm Epp Kubu  
Visuaal Rain Saukas   

Tantsijad Helen Reitsnik, Tatjana Romanova, Simo Kruusement, Endro Roosimäe, Tiina Ollesk, Olga Privis  
"See on lugu igaühest meist- tõusudest ja langustest, võitudest ja kaotustest, üksindusest ja soojusest, mis on mõistetav ainult sinu hingele.“ L.Tsõganova „...and Blue“ peegeldab konflikti progresseeruvast „üksiolemise-tundest“ meie sees ja meie ümber – hirmu ja pinget, mis tekib üksikindiviidi ja grupi vahel, kui empaatiavõime asendub ükskõiksuse ja hoolimatusega. See on sotsiaalsel tundlik, abstraktne ja metafoorne tantsuteos kuuele tantsijale. „Sinine“ tähistab lavastuses hirmu, mis paneb meid tegutsema, samas kammitsedes edasi liikumast ja ka igatsust ning pürgimust sellest hirmust vabaks saada. 

«...and Blue» muusikaline tekst tugineb Taavo Remmeli kontrabassiimprovisatsioonidele Virko Veskoja töötluses, tantsutekst toetub Tiina Olleski ja Renee Nõmmiku koreograafiale tantsijate Helen Reitsniku, Tatjana Romanova, Simo Kruusemendi, Endro Roosimäe ja Olga Privise interpretatsioonis. 

Lavastus esietendus Vaba Lava kuraatorprogrammi raames 06.11.2014 ning on Eesti Teatriliidu tantsulavastuse aastaauhinna laureaat 2015. 

Postimees 11.11.2014 , Heili Einasto: " Tantsijad visklevad ja voolavad, hiilivad ja hängivad, sõuavad ja sõdivad – iseenda ja üksteisega – , olles peaaegu kogu aeg koos ja ikkagi nii ängistavalt üksi. Elu näib uppuvat tarbetute ettevõtmiste suurustlevasse saginasse, igaühe määratlematutesse muredesse ja tõeliselt oluline – kaasinimene – vajub märkamatult suhtlemise suutmatusest tekkivasse loobumiste laukasse. Fine 5 tantsukeel on selles porise argipäeva kirjelduses ootamatult poeetiline ja voolav: tantsijate kehad siuglevad nii, nagu oleksid nad unustanud, et neis on ka pikad luud.“ 

Мастацтва. – 2014. – С. 12–13 (IFMC 2014 artiklis „Kontseptualismist populismini“) , Svetlana Ulanovskaja: „Lavastuse kunstiline lahendus eristus teistest festivalil näidatud lavastustest range, askeetliku lihtsusega, milles puudusid lavastuslikud efektid, tavapärane narratiivsus, melodramaatiline kollisioon. Emotsioonide distsiplineeritus, millele lisandus geomeetriline ansamblikompositsioonide loogika ja lavastusvõtete sugestiivsus, paljastas lavategevuste sügava energeetilise voo ja apelleeris vaataja alateadvusele.“ 

Eesti kaasaegse tantsu järjepidevaim sõltumatu tant su esindaja Fine5 Tantsuteater tegutseb aastast 1992, kui viis tantsijat moderntantsuteatrist "Nord star" asutasid oma trupi. 1997 aastast jätkas teater projektitrupina koreograafide Tiina Olleski ja Renee Nõmmiku juhtimisel. Fine 5 on mitmete rahvusvaheliste tantsukonkursside laureaat, esinenud arvukatel välisfestivalidel ja teatri lavastused on mitmeid kordi nomineeritud Eesti Teatri Aastaauhindadele (tantsulavastuste laureaat aastatel 2008 ja 2015). 

 www.fine5.ee 
 https://www.facebook.com/Fine5DanceTheatre